Tokaji borvidék

Tokaji borvidék vagy Tokaj-hegyaljai borvidék (röviden Hegyalja vagy Tokaj-Hegyalja) a világ első zárt borvidéke 1737 óta. Magyarország északkeleti részén, a Zempléni-hegység déli, délkeleti lábainál található. Tokaj a legnevezetesebb, világszerte ismert borvidékünkRégi mondás, hogy a tokaji bor a borok királya, és a királyok bora. Az alapborok mellett készül a szamorodni, a tájegység legfontosabb bora, az aszú.
Program lehetőségek:
A tokaji várnak a szerepe különösen megnőtt az ország három részre szakadása (1541) idején, s annak következtében. A három országrész találkozási pontján elhelyezkedő vár fontos szerepet kapott Erdély - Királyi Magyarország és a török hódoltság hatalmi villongásai idején. Több alkalommal gazdát cserélt a vár, és végül is a Rákóczi család tulajdonába ment át (1646). A legismertebb ábrázolása e korból maradt ránk, ugyan is I. Rákóczi György terveztette, olasz hadi mérnökökkel.A vár a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságküzdelemben kapott szerepet: a labancok által előbb elfoglalt várat erős ostrommal tudta visszafoglalni, földesura 1704-5 telén. Ekkor adta ki a fejedelem azt a parancsot az akkori várkapitánynak, Patay Sámuelnek, hogy romboltassa le a várat. Indítékát nem ismerjük, csak találgatjuk az okát.Ma a várnak egyetlen faldarabja látható a Bodrog folyó bal oldalán, ahol még egyébként lakóházak állnak.

Tokaj és környéke élővilága egyedi és rendkívüli. Itt keverednek ugyanis a különböző flóra- és faunaelemek a hegyvidék és az Alföld ütközőzónájában.Florisztikailag a magyar flóratartomány (Pannonicum) középhegységi flóravidékének (Matricum) önálló flórajárása (Tokajense). Különösen értékesek a hegy déli lejtőin lévő társulások (melegkedvelő tölgyes, sarjmeggyes molyhos tölgyes, törpemandulás, löszgyep, lejtősztyepprét, szilikát sziklagyep, hegyi kaszálórét, stb.). A hegyen 17-féle orchidea él. 
A különleges növényvilághoz különleges állatvilág kapcsolódik. A közel 300 faj több mint kéthamada védett vagy fokozottan védett. A környék nedves élőhelyeivel kiegészülve páratlan adottságú területtel rendelkezik Tokaj. Természeti értékei nagyobbrészt csak szakemberek előtt ismertek.A Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet őrködik a sok helyen még érintetlen táj természeti értékei fölött, amely 1986 augusztusában lett védetté nyilvánítva, összesen 4.941 hektárnyi területtel. 
Pincelátogatás
A nemespenésszel fedett pincékben érik a „tokaji”, amit XIV. Lajos a királyok borának, a borok királyának (vinum regum, rex vinorum) nevezett. Tokaj-Hegyalján két típusú pince terjedt el, az ásott és a lyukpince. Az előbbi a házzal megegyező alaprajzú boltozott tér volt, a ház tornácáról lehetett megközelíteni. A lyukpince nem kapcsolódott az épülethez, a föld felszíne felett csak egy kőből rakott kapuépítmény volt fa vagy acélajtóval. A borvidék pincéinek 80-85%-a ilyen. A legértékesebb pincetípus az évszázadok során az egymás közelében lévő lyukpincék összekapcsolásából létrejött pincelabirintus, ilyen, sokszor több szintes földalatti csodával is sok településen találkozhatnak az ide látogatók.